INLEIDING

 

Privacybeleid

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Door het invoeren of het indienen van uw gegevens gaat u akkoord met de inhoud van dit privacybeleid. Als u niet akkoord bent met dit privacybeleid, adviseren wij u om deze website niet te gebruiken.

Dit privacybeleid gaat over de volgende onderwerpen:

 1. Algemene informatie
 2. Belangrijke informatie
 3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens
 4. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
 5. Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens
 7. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
 8. Delen van uw persoonlijke gegevens
 9. Uw rechten
 10. Updates van ons privacybeleid
 11. Contactgegevens

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

5+concepts, h.o.d.n. Medium Christina is de organisator van alle door Medium Christina georganiseerde gefingeerde chat conversaties of kaartspellen.

 

Als u vragen of twijfels heeft over het privacybeleid kunt u contact met ons op te nemen via de vermelde contactgegevens bij contactinformatie of een e-mail sturen naar [email protected]. Medium Christina is zich ervan bewust dat de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk voor u is.

 

Voor deze privacyverklaring is de Nederlandse wetgeving van toepassing. In ons privacybeleid kunt u meer informatie vinden over hoe we uw gegevens beheren en hoe wij voor de beveiliging van uw gegevens zorgen. Het is belangrijk dat u dit beleid volledig leest zodat u hiervan op de hoogte bent.

 

Onze Privacy belofte

We zullen u op een zo duidelijk mogelijke manier informeren hoe we uw gegevens gebruiken. Uw gegevens zullen veilig opgeslagen worden en te allen tijde toegankelijk zijn voor u. Op deze manier behoudt u de controle over uw eigen gegevens.

Houd er rekening mee dat we uw contactgegevens en andere persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden, Uw gegevens worden alleen gebruikt door Medium Christina.

 

We verzamelen zo min mogelijk

 

We zijn genoodzaakt om een aantal gegevens over u te verzamelen en te bewaren, zoals uw naam, e-mailadres en geboortedatum.

Uw gegevens worden op een veilige en beschermde manier verzameld, verwerkt, opgeslagen en/of gedeeld met anderen. We zorgen er ook voor dat andere bedrijven waarmee we samenwerken net zo voorzichtig zijn met uw gegevens als wij.

 

***

 

2. BELANGRIJKE INFORMATIE

 

Hoewel u het gehele privacybeleid dient te lezen voor volledige informatie over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen, geeft het volgende stuk een samenvatting van enkele van de belangrijkste aspecten:

 • Algemene informatie De gegevensbeheerder is 5+concepts B.V. (Molenstraat 20, 7551 DC Hengelo, Nederland).
 • U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected]
 • Het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens is om u in staat te stellen een member overeenkomst aan te gaan met de website mediumchristina-be.com en alle aspecten van het lidmaatschp (zoals het versturen van e-mail) aan te kunnen bieden. Hiervoor verwerken wij uw gegevens op basis van een contractuele verplichting / legitiem belang.
 • 5+concepts B.V. slaat uw gegevens op in de EER.
 • Uw gegevens worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft uit onze e-mail database en uw lidmaatschap opzegt
 • U hebt het recht om bij ons toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt deze laten rectificeren of laten verwijderen indien u dit wilt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het bewerken van uw gegevens en kunt u uw recht van gegevens portabiliteit uitoefenen.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om via de civiele rechter schadevergoeding te eisen voor een scheiding van de verplichtingen van een gegegevensbeheerder.

 

***

 

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS

 

Ons privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die GL verzamelt, gebruikt en kan overdragen aan derden.

Verwijzingen in dit privacybeleid naar "mediumchristina-be.com", , "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar 5+concepts B.V. (een bedrijf geregistreerd in Nederland met registratie nr. 73320625 met het geregistreerde adres: Molenstraat 20 , 7551 DC HENGELO, Nederland. Wij reguleren de manieren waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden door 5+concepts B.V. en zijn de “Data controller” voor de doeleinden van de toepasbare nationale en Europese Data Beveiligings Wet.

 

***

 

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

 

Wanneer we de term persoonlijke gegevens in ons Privacybeleid gebruiken, bedoelen we informatie die betrekking heeft op u en waarmee wij u kunnen identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie die we mogelijk bewaren. Uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam of uw contactgegevens bevatten.

 

GEGEVENS CATEGORIEËN DIE WE VERZAMELEN

 

We kunnen de volgende categorieën informatie over u verzamelen en verwerken:  

 

Uw voornaam, uw contactgegevens en andere informatie (naam, geboortedatum, e-mail adres), net als uw IP-adres, uw antwoorden op specifieke vragen

 

 

Wanneer u deelneemt aan een gefingeerde chat met medium Christina of 1 van haar andere pagina’s waarop zij uw gegevens verzameld.

 

 

* We verzamelen deze informatie gebaseerd op een contractuele verplichting of rechtmatig belang om u vervolgens van e-mails te kunnen voorzien van medium Christina, U kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden.

 

 

Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens van u.

 

***

 

5. HOE EN WAAROM WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:het versturen van thematische e-mails vanuit medium Christina.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een autoriteit voor gegevensbescherming informatie opvraagt bij ons of wanneer wij ons moeten verdedigen tegen een claim.

 

***

 

6. VERZOEK OM TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

Om een ‚Äč‚Äčkopie van de persoonlijke gegevens die mediumchristina-be.com over u heeft aan te vragen, stuurt u een e-mail naar  [email protected] met als onderwerp ‘Mijn gegevensverzoek’ en geeft u in de email de volgende vereiste informatie aan ons:

 • uw volledige naam;
 • een beschrijving van de gegevens die u opvraagt, inclusief een datumbereik;
 • alle e-mailadressen (verleden en heden) die zijn gebruikt door u; en
 • een kopie van uw huidige en geldig identiteitsbewijs met foto (bijvoorbeeld een paspoort).

Vanaf de datum dat we ALLE vereiste informatie hebben ontvangen, zijn wij verplicht - volgen de relevante wetgeving – om binnen een maand uw verzoek te verwerken. Hoewel we ons best doen om uw verzoek voor deze deadline te verwerken, kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Houd er rekening mee dat eventuele ontbrekende informatie uw verzoek van de verwerking vertraagt.

 

***

 

7. BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt via onze website, wordt deze informatie veilig over het internet verstuurd met behulp van hoogwaardige codering.

Zoals beschreven in dit privacy beleid, kunnen we in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden. Wanneer Medium Christina uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekt, eisen wij van deze derden dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

De informatie die u ons verstrekt, zal worden bewaard in onze database en/of in de database van door ons aangewezen derde partijen. Uw gegevens kunnen met derden worden gedeeld die namens ons handelen voor doeleinden zoals door u goedgekeurd in dit privacy beleid. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Economische Ruimte is de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, ook wel de "EER" genoemd) - en door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers of agenten werkt (dit omvat personeel dat zich bezighoudt met, onder andere, de uitvoering van uw deelname, afhandelaars en het verlenen van ondersteunende diensten). Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, eisen wij dat er passende beveiliging gewaarborgd is.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij deze nodig hebben om de doeleinden te bereiken die uiteengezet zijn in dit privacybeleid of om te voldoen aan relevant wetgeving.

 

***

 

8. DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden voor marketingdoeleinden, tenzij u ons de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit wel te mogen doen.

 

***

 

9. UW RECHTEN

U hebt het recht om:

a. toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens

b. informatie over ons te ontvangen en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

c. bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

d. bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering

e. een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens

f. ons te vragen om eventuele fouten te corrigeren en/of de informatie die we hebben te verwijderen

 

Als u gegevens wilt wijzigen / verwijderen of contact met ons wilt opnemen in verband met het bovenstaande, stuur dan een email naar  [email protected] .

 

10. UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld in verband met de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (de "Algemene verordening gegevensbescherming"). Wanneer wij het privacybeleid bijwerken zullen we op onze website de nieuwste versie publiceren .

 

***

 

11. CONTACTGEGEVENS

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen verstuurd worden naar  [email protected]

 

***